Промяна на членски внос

Публикувано в Новини | 0

Препис – извлечение 

от Протокол на Управителен съвет на

Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество“Родни балкани““, проведено на 08.05.2024 г.

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет взе решение членския внос за 2024 г. да бъде:

100 лева, а срокът за внасянето му – 30 юни 2024 година.