Tуристическо дружество „Родни балкани“ е изградило и се грижи за 15 маршрута, разделени в 3 крайградски зони на град Варна. Общата дължина на маркираните пътеки е 163 километра. Всички те започват от спирка на градския транспорт, което ги прави достъпни за всички. Някои от трасетата са кръгови, а други стигат до друга крайна точка, също с достъп до автобусен транспорт.

В нашия сайт можете да намерите карта на всички маршрути с техните цветове, както и подробни характеристики на всеки поотделно. Така предварително можете да изберете къде да проведете разходката си, а ако искате да комбинирате части от няколко маршрута. Възможно е и изтегляне на GPS трак, който можете да заредите във ваше навигационно устройство. Всички тези функционалности дават възможност маршрутите да се използват за велопоходи или трейл рън тренировки.

Туристическата маркировка има за цел да информира, улесни и обезопаси движението на туристите по време на походи. В крайградските зони на Варна тя е лентова, само в Североизточната зона от ПП Златни пясъци са поставили и образна – указателни табели. Лентовата маркировка представлява хоризонтален трилентов знак с боя или друг материал, в който средната линия е основният, водещ цвят, а страничните бели линии (отгоре и отдолу на водещия цвят) го открояват за привличане на вниманието.

ТД „Родни балкани“ ви пожелава приятни походи в околностите на любимата ни Варна!

 

Карта на маркираните туристически маршрути около гр. Варна

markirovkinew(1)-1

Маршрути в крайградската зона:

Галата – Хижа Черноморец – зелена маркировка

Галата – Паша дере – синя маркировка

Аспарухово – жълта маркировка

Аспарухово – червена маркировка

Златни пясъци – синя маркировка

Златни пясъци – Панорама – зелена маркировка

ВСУ – Златни пясъци – жълта маркировка

Виница – Кичево – синя маркировка

Терапията – Кранево – червена маркировка

Владиславово – Долище – синя маркировка

Владиславово – зелена маркировка

Владиславово – Възраждане – червена маркировка

Аксаково – Доброглед – синя маркировка

Владиславово – жълта маркировка

Хижа Черноморец – река Камчия – синя маркировка

Маршрути на клуб „Нови Хоризонти“:

Билка – Коджа Кая – Орта Кая – Уч Кая – Билка – жълта маркировка

Яребична – Долище – Яребична – червена маркировка