1.Спелео прояви

 

Първо тримесечие:

Тренировъчен лагер – Дряново

Общо събрание на Сдружението

Клубна експедиция „Върбица”

Картиране на новооткрита пещера гр. Аксаково

 

Второ тримесечие:

Общо събрание на БФСп

Национален сбор „Орлова чука”

Клубен технически преглед

Национален технически преглед – „Карлуково”

Експедиция „Котел”

Национален сбор на спасителите

Варна – „Младежка столица – 2017”

 

Трето тримесечие:

Работа с децата в „Зелени градски лагери”

Балкански пещерен сбор – Хърватия

Клубна експедиция „Тюленово”

Национални курсове за подготовка на кадри – Дряново

Национален сбор на спасителите

 

2.Учебно – спортни мероприятия:

Приключване на курс „Пещерняк” и провеждане на изпити през м.март

Според активността на участгие в работата на Сдружението и заявките за участие да се подготвят кандидатите за следните квалификации:

Курс „Техническо усъвършенстване/БФСп/, /м.септември/ и

Курс „Картиране и научно-приложни методи” /БФСп/, /м.септември/ и Курс  „Спасители в пещери и пропасти” / БФСп/, /м.септември/