image_pdfimage_print

 

План за 2017

М.април               Почистване на туристическите маршрути.

Отг.Водачите на излетите

М.април               Участие в залесяване, организирано от ОЦСУР.

Отг. Илиян Илиев

М.май                   Участие в почистване на Природните паркове.

Отг. Жечка Карова

М.май                   Окосяване и почистване на поляните за ЗГЛагери

Отг. Добри Добрев

29.10.                   Почистване на плажа на х. Ветеран /31 октомври –  Международен ден на Черно море/