Pic_Peshehoden_TurizumОще при създаване на ТД „Родни балкани“ през 1927г. пешеходният туризъм е залегнал и е бил основен в дейността на дружеството. Провеждат се много походи около града, като се води строга статистика за всеки изминат километър. Именно на тези традиции наследник е Клубът по пешеходен туризъм.

През последните няколко десетилетия основни водачи са Радко Радев, Желязко Михов, Невена Фесчиева и Жечка Карова.