20180303_123442Kлубът е създаден на 12.12.2012 година от Дени Георгиева, Краси Хинева, Снежи Николова и Роси Димитрова. Изминалите, вече 7 години, изпълнихме с инициативи и събития, организирани и проведени в търсене на НОВИ Хоризонти с Вас и за Вас, нашите последователи, НОВИ Хоризонти като дестинация, НОВИ хоризонти като начин на мислене, отношение и осъзнаване, НОВИ хоризонти като Ваши лични постижения. В подкрепа на нашите цели са организираните еднодневни, многодневни (няколкодневни) походи, екскурзионни летувания, бивакувания, традиционни инициативи – „Усещане за България – 3 март“, нощен поход „Мадара за пролетното равноденствие“, „На гости в Провадия – за сбора“, „Край морето на разпети петък“, „50 км край Варна“, месец ноември „На пътуването и планината с любов“ , участие в обновяване на турситически маркировки, приятелски срещи с клубове и дружества от страната и още…
Част от задачите, които си поставяме са да спомогнем за формирането на траен интерес към практикуване на туристически дейности, да запалваме „пламъчето“ на интереса към нашата природа и привличане на широк кръг последователи, запленени от тази страст – планинарството, да създадем предпоставки за намаляване на заседналия начин на живот, да приучаваме към опазване на природните ни и културни забележителности, да подкрепяме личната промяна и възпитаваме уважение и любов към България. „Няма пряк път до място, на което си струва да отидеш“ – ние сме готови да Ви водим и заедно да преоткриваме и да се радваме на чудото – Живот сред природата. Роси, Снежи, Краси, Дени.