Pic_veteranite_TuristiКлубът на ветераните туристи е основан през 1963г. В началото е носил старото име на град Варна – Одесос. Първи председател е Илия Антонов, а секретар е инж. Стефан Сираков. Занимава се, освен с туристическа дейност и с изграждане на чешми, като първата е в местността Фичоза. Изграждат още Къта на ветераните в ПП Златни пясъци и Туристическата чешма над кв. Виница. Членовете му са направили По онова време, клубът е известен и с организираните ежеседмични лектории за туризма и въздействието му върху здравето на хората.

И днес обединява туристи ветерани от ТД „Родни балкани“. Член е на Българската федерация на ветераните туристи. Председател на клуба е Боянка Койчева.