Pic_Zashtita_Prirodata1 Клубът за защита на природата работи по екологични природозащитни проекти от началото на 90-те години на XX век. Основен източник на финансиране са общински, национални и други донорски програми. Основната му цел е възпитаването в младите туристи  на любов и грижа към българската природа.

Клубът за защита на природата, към ТД „Родни балкани“, активно сътрудничи с Черноморска мрежа на НПО в осъществяването на проект „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн, подкрепящи сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци (MARLITER)“, финансиран от програма „Черноморски басейн 2014-2020“ на ЕС. Двете организации работят съвместно за разпространяване на знания за екологичното състояние на Черно море и крайбрежието и събират данни за замърсяването на плажовете с твърди отпадъци. Тази информация се събира с помощта на приложението за смартфони Marine LitterWatch и дейността представлява форма на гражданската наука.

Pic_Zashtita_Prirodata2Емблематично за този клуб е традиционното почистване на неохраняем плаж в чест на 31 октомври – Международен ден на Черно море. Специален гост на почистването през 2019 година бе алпиниста Атанас Скатов – първия българин изкачил седемте континентални първенци и покорил до момента 10 осемхилядници.