Outdoor orienteering check point activity

Сдружение „Спортен клуб по ориентиране „Темпо”” гр. Варна     е регистрирано през 2003 год. като сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза. Клубът ни събра ветерани от два вече несъществуващи клуба по ориентиране – „Родни балкани“ и „Галата“. Oсновната ни цел е развитие и популяризиране на спорта в гр. Варна и страната, във всичките му модификации. Обучение на нови състезатели по ориентиране, основно сред децата и учениците, повишаване на квалификацията на съдиите по ориентиране от клуба, организиране на тренировки, състезания, отпечатване на нови топографски карти за състезанията, обновяване на вече съществуващи такива.