Активни в гората

Публикувано в Новини | 0

brochureАктивни в гората“ е тазгодишният проект, който ще реализираме благодарение на финансовата подкрепа на Община Варна и „Младежки проекти – 2022“. Заложените в него дейности целят отместване на фокуса от многочасвото сърфиране в интернет, гледане на телевизия и компютърни игри в подкрепящи спортуването на открито събития.

Проекта включва няколко основни дейности в които 20 младежи на възраст от 15 до 29 години ще вземат участие в неговото реализиране.

  • Първа дейност е изграждане на „Зона за физическа активност“ в гората. Ще бъде закупен обработен дървен материал и ще бъде изградно съоръжение – дървена площадка за спорт, която ще бъде достъпна за всички жители на града и ще служи за организиране на спортни занимания. Дружеството ще включи изградената зона като част от своята безплатна програма за походи „Излети в крайградската зона за отдих“, които се провеждат всяка неделя от месеца, като за участие в походите не се изисква предварително записване, а само добро настроение и желание за няколко часа в красивите околности на града.

  • Втора дейности е провеждане на образователно-възпитателно обучение на тема „Оцеляване сред природата и нейното опазване“. Тематиката на курса цели да изгради екологични културни ценности, чувство на лична отговорност и съпричастност към проблемите с опазване на околната среда. В обучението ще вземат участие 20 млади хора на възраст от 15 до 29 години.

brochure-backЗа участие в проекта, всеки желаещ, който отговарят на целевата група 15-29 години, може да заяви своето участие като попълни „Заявление-мотивирано писмо“. Бланката „Мотивирано писмо“ се попълва в свободен текст и ще ви предоставим на място в офиса на ТД „Родни балкани“.

С цел популяризиране, периодично ще обявяваме подробна информация в интернет страницата на сдружението, социалните мрежи и други електронни медии за датите на всяко едно от събитията.