Крайградските излети започват на 5-и септември

Публикувано в Новини | 0

1-2 1-3Oт 5-и септември започват излетите в крайградските зони на Варна, организирани от Туристическо дружество „Родни балкани“. Сезонът завършва на 29-и май. Всеки поход продължава около 5-6 часа и е с минимална трудност. Различното тази година е, че ще приемаме дарение от 1 лв. от участник. Със събраните суми ще се маркират нови маршрути и ще се подновява вече наличната маркировка.

ПРОГРАМА ЗА ИЗЛЕТИТЕ В КРАЙГРАДСКАТА ЗОНА ЗА ОТДИХ 2021/22

 

СЕПТЕМВРИ 2021

05.09    неделя – 10 ч. Водач: Строимир Стоянов

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

11.09    събота – 10 ч. Водач: Калинка Бояджиева

Терапията – Царска вода – кв. Виница

12.09    неделя – 10 ч. Водач: Христо Иванов

Обръщача на кв. Галата – Паша дере – кв. Галата

18.09    събота – 10 ч. Водач: Денка Георгиева

Село Яребична (кметство) – село Долище –

село Яребична

собствен транспорт

19.09    неделя – 10 ч. Водач: Петър Георгиев

кв. Аспарухово (спирка Джанавара) – Боровец –

кв. Аспарухово

25.09    събота – 10 ч. Водач: Веселина Жекова

Обръщача на кв. Владиславово – Ловна чешма –

кв. Владиславово

26.09    неделя – 10 ч. Водач: Красимир Йорданов

Последна спирка в гр. Аксаково – с. Доброглед –

гр. Аксаково

 

ОКТОМВРИ 2021

02.10    събота – 10 ч. Водач: Юлиян Варимезов

Вятърна мелница – църква “Св. Марина“ – м-ст Караач –

кв. Владиславово

03.10    неделя – 10 ч. Водач: Юлиян Варимезов

Кв. Аспарухово (спирка Джанавара) – Базиликата – кв. Аспарухово

09.10    събота – 9 ч. Водач: Росица Димитрова

ЖП гара Варна – Белослав – Капладжите – Белослав –

ЖП гара Варна

10.10    неделя – 10 ч. Водач: Жени Кирякова

Обръщача на кв. Виница – чешма “Седмочисленици“ –

кв. Виница

16.10    събота – 6.30 ч. Водач: Атанас Димитров

ЖП гара Варна – с. Търнак – с. Билка – “Трите каи” –

ЖП гара Варна

17.10    неделя – 10 ч. Водач: Пламен Ботев

Обръщача на кв. Виница – Перчемлията – кв. Виница

23.10    събота – 10 ч. Водач: Калинка Бояджиева

Последна спирка в гр. Аксаково – с. Доброглед –

гр. Аксаково

24.10    неделя – 10 ч. Водач: Строимир Стоянов

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

30.10    събота – 10 ч. Водач: Петър Георгиев

Терапията – Царска вода – Виница

31.10    неделя – 10 ч. Водач: Красимира Хинева

Обръщача на кв. Галата – х. Ветеран – х. Черноморец –

кв. Галата

Международен ден на Черно море – почистване на плажа

НОЕМВРИ 2021

06.11    събота – 10 ч. Водач: Лилиан Тодоров

Село Орешак (паметник) – село Долище – село Орешак

собствен транспорт

07.11    неделя – 10 ч. Водач: Лилиан Тодоров

Обръщача на кв. Виница – чешма “Дядо Ицовата” – Виница

13.11    събота – 10 ч. Водач: Веска Кирова

Кв. Аспарухово (Читалището) – Арап чешма – полка –

Паметника лодка – плажа – Аспарухово

14.11    неделя – 10 ч. Водач: Васил Стоев

Обръщача на кв. Виница – чешма “Седмочисленици“ –

кв. Виница

20.11    събота – 10 ч. Водач: Снежанка Николова

Село Разделна (църква) – Петрич кале – село Разделна

собствен транспорт

21.11    неделя – 10 ч. Водач: Снежанка Николова

Обръщача на кв. Владиславово – Ловна чешма –

кв. Владиславово

27.11    събота – 10 ч. Водач: Жени Кирякова

Последна спирка на гр. Аксаково – с. Доброглед – Аксаково

28.11    неделя – 10 ч. Водач: Красимир Йорданов

Обръщача на Владиславово – Яйлата – Кауфланд Възраждане

 

ДЕКЕМВРИ 2021

04.12    събота – 10 ч. Водач: Калин Костадинов

Кв. Аспарухово (спирка Джанавара) – Боровец – Аспарухово

05.12    неделя – 10 ч. Водач: Радко Радев

Обръщача на кв. Виница – Перчемлията – кв. Виница

11.12    събота – 10 ч. Водач: Атанас Димитров

Терапията – Царската вода – кв. Виница

12.12    неделя – 10 ч. Водач: Пламен Ботев

Обръщача на кв. Виница – Ненова чешма – кв. Виница

18.12    събота – 10 ч. Водач: Радко Радев

Последна спирка кв. Галата – Паша дере – кв. Галата

19.12    неделя – 10 ч. Водач: Красимира Пантелеева

Коледен поход: Обръщача на кв. Владиславово –

крепост Мъглиж – кв. Владиславово

 

ЯНУАРИ 2022

08.01    събота – 10 ч. Водач: Петър Георгиев

Кв. Аспарухово (спирка Джанавара) – Боровец – Аспарухово

09.01    неделя – 10 ч. Водач: Калинка Бояджиева

Обръщача на кв. Виница – ч. “Седмочисленици“ – Виница

15.01    събота – 10 ч. Водач: Калин Костадинов

Обръщача на Владиславово – Яйлата – Кауфланд Възраждане

16.01    неделя – 10 ч. Водач: Жени Кирякова

Последна спирка в гр. Аксаково – с. Доброглед –

гр. Аксаково

22.01    събота – 10 ч. Водач: Калинка Бояджиева

Обръщача на кв. Галата – х. Черноморец – кв. Галата

23.01    неделя – 10 ч. Водач: Строимир Стоянов

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

29.01    събота – 10 ч. Водач: Иглика Топалова

Село Яребична (кметство) – село Долище – село Яребична

собствен транспорт

30.01    неделя – 10 ч. Водач: Веселина Жекова

Обръщача на кв. Владиславово – Ловна чешма –

кв. Владиславово

ФЕВРУАРИ 2022

05.02    събота – 10 ч. Водач: Снежанка Николова

Село Разделна (църква) – Петрич кале – село Разделна

собствен транспорт

06.02    неделя – 10 ч. Водач: Снежанка Николова

Обръщача на кв. Виница – Перчемлията – кв. Виница

12.02    събота – 9 ч. Водач: Росица Димитрова

ЖП гара Варна – Белослав – Капладжите – Белослав –

ЖП гара Варна

13.02    неделя – 10 ч. Водач: Атанас Димитров

Терапията – Царска вода – Виница

19.02    събота – 10 ч. Водач: Юлиян Варимезов

Кв. Аспарухово (спирка Джанавара) – Базиликата – Боровец – кв. Аспарухово

20.02    неделя – 10 ч. Водач: Строимир Стоянов

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

26.02    събота – 10 ч. Водач: Лилиан Тодоров

Село Орешак (паметник) – село Долище – село Орешак

собствен транспорт

27.02    неделя – 10 ч. Водач: Лилиан Тодоров

Обръщача на кв. Виница – чешма “Дядо Ицовата“ – Виница

 

МАРТ 2022

05.03    събота – 10 ч. Водач: Васил Стоев

Обръщача на кв. Владиславово – Елен чешма –

Овчарска поляна – кв. Владиславово

06.03    неделя – 10 ч. Водач: Васил Стоев

Обръщача на кв. Виница – Перчемлията – кв. Виница

12.03    събота – 10 ч. Водач: Красимира Хинева

Последна спирка кв. Галата – Паша дере – кв. Галата

13.03    неделя – 10 ч. Водач: Красимира Хинева

Обръщача на кв. Виница – Тодорова чешма – Колокоч –

кв. Виница

19.03    събота – 6.30 ч. Водач: Атанас Димитров

ЖП гара Варна – спирка Дропла – Гермекая – Коджа кая –

с. Билка – жп гара Варна

20.03    неделя – 10 ч. Водач: Красимира Пантелеева

кв. Аспарухово (спирка Зора) – Боровец – кв. Аспарухово

26.03    събота – 10 ч. Водач: Петър Георгиев

Обръщача Владиславово – Яйлата – Кауфланд Възраждане

27.03    неделя – 10 ч. Водач: Радко Радев

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

 

АПРИЛ 2022

02.04    събота – 10 ч. Водач: Калин Костадинов

Кв. Аспарухово (сп. Джанавара) – Боровец – кв. Аспарухово

03.04    неделя – 10 ч. Водач: Радко Радев

Терапията – Царска вода – Виница

09.04    събота – 10 ч. Водач: Красимир Йорданов

Последна спирка в гр. Аксаково – с. Доброглед – гр. Аксаково

10.04    неделя – 10 ч. Водач: Юлиян Варимезов

Вятърна мелница – църква “Св. Марина“ – м-ст Караач –

кв. Владиславово

16.04    събота – 10 ч. Водач: Христо Иванов

Обръщача на кв. Виница – ч. “Седмочисленици“ – кв. Виница

17.04    неделя – 10 ч. Водач: Веска Кирова

кв. Галата (центъра) – Фара – Аязмото – плажа –

х. Ветеран – кв. Галата

24.04    събота – 10/10.30 ч. Водачи: Веска Кирова/Радко Радев

Обръщача на кв. Владиславово – Овчарска поляна; Великденски ту-ристически събор

30.04    събота – 10 ч. Водач: Веска Кирова

Последна спирка в гр. Аксаково – с. Доброглед – гр. Аксаково

 

МАЙ 2022

01.05    неделя – 10 ч. Водач: Иглика Топалова

Обръщача на кв. Виница – ч. “Седмочисленици“ – кв. Виница

07.05    събота – 10 ч. Водач: Георги Братоев

Последна спирка кв. Галата – Паша дере – кв. Галата

08.05    неделя – 10 ч. Водач: Пламен Ботев

Обръщача  Владиславово – Яйлата – Кауфланд Възраждане

14.05    събота – 10 ч. Водач: Красимир Йорданов

Обръщача на кв. Виница – Шатрата – кв. Виница

15.05    неделя – 10 ч. Водач: Георги Братоев

Обръщача на кв. Виница – Перчемлията – кв. Виница

21.05    събота – 10 ч. Водач: Красимир Йорданов

Кв. Аспарухово (сп. Джанавара) – Боровец – Аспарухово

22.05    неделя – 10 ч. Водач: Пламен Ботев

Терапията – ТВ кула – Царската вода – кв. Виница

24.05    понеделник – 10 ч. Отговорник: Жечка Карова

Юнашки салон – участие в манифестацията по случай 24 май

28.05    събота – 10 ч. Водач: Росица Димитрова

Обръщача на кв. Владиславово – Елен чешма –

Овчарска поляна – Аксаковска панорама – кв. Владиславово

29.05    събота – 10 ч. Водач: Денка Георгиева

Последна спирка кв. Галата – х. Черноморец – кв. Галата; Празнуване на 1 юни в аванс

 

Участниците трябва да бъдат подходящо обути и облечени според сезона, да си носят дъждобрани и постелки за сядане, храна и вода за деня. Почивките са според преценка на водача.

Прибирането е около 16.00 ч.

 

КЛУБ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

гр. Варна, ул. „Иван Драсов“ 11

тел.: 0896 688 425, (052) 630 283

www.rodnibalkani.com