ТД „Родни балкани“ отправя поглед към здравословния начин на живот

Публикувано в Новини | 0

Брошура - гръб

Представяме ви новия проект, който предстои да реализираме в следващите месеци, благодарение на финансовата подкрепа на Община Варна. Тази година ТД „Родни балкани“ отправя поглед към здравословния начин на живот сред младото поколение. Името на проекта отговаря и на целите заложени в него: „Скандинавското ходене, новият път към здравото тяло“.
Проекта включва няколко основни дейности, за които ще са нужни 30 младежи на възраст от 15 до 29 години, които да вземат участие в неговото реализиране.
Една от дейност е провеждане на иновативно тренингово обучение по скандинавско ходене. То е с продължителност два последователни дни (14 и 15 август), като първият ден е насочен към теоретичната част на тематиката и представянето на този не толкова познат за България спорт. За целите на обучението по скандинавско ходене сме поканили като гост-лектор Татяна Календероглу, сертифициран треньор – учител по физическо възпитание и ски, както и инструктор по физикална терапия, а към момента преподавател по скандинавско ходене и вицепрезидент на Международната федерация по ориентиране – IOF.
Следващата дейност предвижда организиране на 2 градски прехода по скандинавско ходене. С цел популяризиране на този вид спорт, ТД „Родни балкани“ ще обявява в интернет страницата си, социалните мрежи и други електронни медии, датите за всяко едно от събитията. За изпълнение на дейността ще осигурим на 30 младежи, участващи в проекта комплект щеки, специално разработени за скандинавско ходене. Дейностите ще бъдат с отворен вход за всички, желаещи да се докоснат до тази сравнително нов вид тренировка, ще могат да присъстват.
Ходенето с щеки отстрани може да изглежда много просто, но не е точно така. Скандинавското ходене включва координация и правилно разпределяне на силите в различните етапи на движението. Това не е просто ходене и размахване на щеки! Много е важно да овладеете техниката на движение на краката и ръцете, да ги координирате, да се научите правилно да поставяте щеките под ъгъл. От това зависи ефективността на тренировката. За усвояването на техниката е нужно известно време, но по-бързо може да се научите под ръководството на опитен треньор.
Всички желаещи, които отговарят на целевата група по проекта, могат да вземат участие като попълнят „Заявление-мотивирано писмо“. Бланката „Мотивирано писмо“, се попълва в свободен текст и ще ви предоставим на място, в офиса на ТД „Родни балкани“.