Младежи ще се обучават да опазват горите от пожари

Публикувано в Новини | 0

В изпълнение на проект „Към сърцето на гората по любима екопътека“, реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна, ТД „Родни балкани“ организира обучение за младежи от 15 до 29 годишна възраст на тема „Пожарна безопасност в горите и тяхното опазване“.

Тематиката на обучението цели приобщаване на подрастващото поколение към идеята за ангажираност към проблемите на околната среда, личната ангажираност към собствената пожарна безопасност и тази на околните, създаване на гражданско самосъзнание, активност и чувство на отговорност, необходимостта за намаляване на пожарите в бъдеще и на свързаните с тях вредни последствия.

Събитието ще се проведе на 28 август 2020г. в зала на ТД „Родни балкани“.
Телефон за информация: 0896 688425.