Подготвяме нов маркиран маршрут от х. Черноморец до Камчия

Публикувано в Uncategorized | 0

Готови ли сте заедно да направим още един маршрут, в околностите на красива Варна? Имаме удоволствието да ви представим новия проект, по който ще работим в следващите няколко месеца. Той носи наименованието „Към сърцето на гората по любима екопътека“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна. Проектът включва две основни дейности, които  обхващат младежите от 15 до 29 годишна възраст:

  • Първата дейност полага основите по пожарна безопасност, за придобиване на първоначални познания за тяхното предотвратяване, както и способности за правилни действия при възникването им. Дейността ще се осъществи чрез организиране и провеждане на Обучение за „Пожарна безопасност в горите и тяхното опазване“.
  • Втората дейност предвижда изграждане на екопътека, чрез поставяне на маркировка на трасе с начална точка – местност „Черноморец“ и завършва с плажната ивица на курорт „Камчия“. Ще се използват два способа за маркиране на пътеката, чрез поставяне на трайни туристически маркировки (табели) и чрез лентова маркировка (трилентов знак с боя).

Всички желаещи, които отговарят на целевата група по проекта, могат да вземат участие като попълнят „Заявление-мотивирано писмо“. Бланката „Мотивирано писмо“ се попълва в свободен текст и ще ви предоставим на място в офиса на ТД „Родни балкани“.