Промяна на членски внос

Публикувано в Новини | 0

Препис – извлечение  от Протокол на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Туристическо дружество“Родни балкани““, проведено на 08.05.2024 г. РЕШЕНИЕ № 1 Управителният съвет взе решение членския внос за 2024 г. да бъде: 100 лева, а срокът за внасянето му … Продължение