SAMSUNG DIGITAL CAMERA

През м. август 2020 г., към ТД „Родни балкани” се открива най-новия клуб „Екстремен туризъм”. Дейността му е свързана с целогодишно посещение на красиви местности, скални образования, каньони, пещери, мостове, парапети, тролеи, „вия ферата”, бивакуване и др.

 Проявите се организират и водят от квалифицирани Инструктори и Спасители в пропасти с дългогодишен опит.