Морето нашето богатство

Публикувано в Новини | 0

„Морето нашето богатство“ е новият проект, който ще реализираме тази година благодарение на финансовата подкрепа на Община Варна и „Младежки проекти – 2023“. Целта на проекта е чрез екологично образование, интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда, емоционално да ангажираме младите хора с проблемите на екологията, да изградим екологично мислене, екологична култура и природозащитно поведение в тях.
Проекта включва няколко основни дейности в които 20 младежи на възраст от 15 до 29 години ще вземат участие в неговото реализиране.
• Провеждане на обучение на тема „Морето нашето богатство“

• Изработване на стена на знанието в курортна местност „Черноморец”
За участие в проекта, всеки желаещ, който отговарят на целевата група 15-29 години, може да заяви своето участие като попълни „Заявление-мотивирано писмо“. Бланката „Мотивирано писмо“ се попълва в свободен текст и ще ви бъде предоставена на място в офиса на ТД „Родни балкани“.
С цел популяризиране, периодично ще обявяваме подробна информация в интернет страницата на сдружението, социалните мрежи и други електронни медии за датите на всяко едно от събитията.