Залесяване на ЗМ „Ракитник”

Публикувано в Uncategorized | 0

Защото осъзнаваме значението на горите за планетата и живота ни, Туристическо дружество „Родни балкани” организира залесяване на ЗМ „Ракитник”. Събитието се провежда в изпълнение на проект „Чиста природа днес за отилично здраве утре”, който се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна – програма „Младежки проекти 2019г”.